RSS

About Us

รับสร้างโรงงาน ,รับเหมาก่อสร้าง ,รับออกแบบ ,เขียนแบบ รับสร้างอพาร์ตเม้นต์ ,รับสร้างโรงงาน ,รับเหมาก่อสร้าง

Line Zen

“ลายเส้น” ถือเป็นจุดกำเนิดจากความตั้งใจของทีมงานสถาปนิกและวิศวกรกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ผ่านการเรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่ต่างความต้องการกันออกไป ด้วยทักษะการเรียนรู้การออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียด ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมๆไปกับความถูกต้องของความเป็นอยู่ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ ,ถูกต้องตามหลักของวิชาชีพ และเป็นไปตามหลักการลงทุนของลูกค้าอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ “ลายเส้น” ยังมีทีมงานก่อสร้างมืออาชีพ ที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมาย เพื่อที่จะรังสรรค์งานก่อสร้างให้ออกมาได้ตรงตามแผนของทีมสถาปนิกผู้ออกแบบ และพร้อมจะทำให้แผนงานการก่อสร้างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด…เพื่อให้ความมั่นใจแก่คุณในเรื่องงบประมาณไม่บานปลาย

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: