RSS
Image

Architect Design of LineZen

รวมผลงานออกแบบสถาปัตย์ของลายเส้น

Portfolio LineZen

LZ-DS-ShopHouse-01-7LZ-DS-ShopHouse-01-6LZ-DS-ShopHouse-01-5LZ-DS-ShopHouse-01-4LZ-DS-ShopHouse-01-3LZ-DS-ShopHouse-01-2LZ-DS-ShopHouse-01-1LZ-DS-Public buildings-04LZ-DS-Public buildings-03LZ-DS-Public buildings-02-3LZ-DS-Public buildings-02-2LZ-DS-Public buildings-02-1LZ-DS-Public buildings-01-7LZ-DS-Public buildings-01-6LZ-DS-Public buildings-01-5LZ-DS-Public buildings-01-4LZ-DS-Public buildings-01-3LZ-DS-Public buildings-01-2LZ-DS-Public buildings-01-1LZ-DS-House-09LZ-DS-House-08-2LZ-DS-House-08-1LZ-DS-House-07-2LZ-DS-House-07-1LZ-DS-House-06-2LZ-DS-House-06-1LZ-DS-House-05LZ-DS-House-04LZ-DS-House-03LZ-DS-House-02LZ-DS-House-01-4LZ-DS-House-01-3LZ-DS-House-01-2LZ-DS-House-01-1LZ-DS-Factory-03-2LZ-DS-Factory-03-1LZ-DS-Factory-02-2LZ-DS-Factory-02-1LZ-DS-Factory-01-3LZ-DS-Factory-01-2LZ-DS-Factory-01-1LZ-DS-Arpartment-07LZ-DS-Arpartment-06-2LZ-DS-Arpartment-06-1LZ-DS-Arpartment-05LZ-DS-Arpartment-04-2LZ-DS-Arpartment-04-1LZ-DS-Arpartment-03-6LZ-DS-Arpartment-03-5LZ-DS-Arpartment-03-4LZ-DS-Arpartment-03-3LZ-DS-Arpartment-03-2LZ-DS-Arpartment-03-1LZ-DS-Arpartment-03LZ-DS-Arpartment-02-2LZ-DS-Arpartment-02-1LZ-DS-Arpartment-01-5LZ-DS-Arpartment-01-4LZ-DS-Arpartment-01-3LZ-DS-Arpartment-01-2

LZ-Architect Design

View original post

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 13/05/2013 in Uncategorized

 

Post Tension/ทำพื้นไร้คาน

รวมภาพการทำพื้นไร้คาน(Post tension) ระยะห่างเสา 8.40 เมตร

Portfolio LineZen

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCLZ-LA-0091LZ-LA-0090LZ-LA-0089LZ-LA-0088LZ-LA-0087LZ-LA-0086LZ-LA-0084LZ-LA-0083LZ-LA-0082LZ-LA-0081LZ-LA-0080LZ-LA-0079LZ-LA-0078LZ-LA-0077LZ-LA-0076LZ-LA-0075LZ-LA-0074LZ-LA-0073LZ-LA-0072LZ-LA-0071LZ-LA-0070LZ-LA-0069LZ-LA-0068LZ-LA-0067LZ-LA-0066LZ-LA-0065LZ-LA-0064LZ-LA-0063LZ-LA-0062LZ-LA-0061LZ-LA-0060LZ-LA-0059LZ-LA-0058LZ-LA-0057LZ-LA-0056LZ-LA-0055LZ-LA-0054LZ-LA-0053LZ-LA-0052LZ-LA-0051LZ-LA-0050LZ-LA-0049LZ-LA-0048LZ-LA-0047LZ-LA-0046LZ-LA-0045LZ-LA-0044LZ-LA-0043LZ-LA-0042LZ-LA-0041LZ-LA-0040LZ-LA-0039LZ-LA-0038LZ-LA-0037LZ-LA-0036LZ-LA-0035LZ-LA-0034LZ-LA-0032LZ-LA-0031LZ-LA-0030LZ-LA-0029LZ-LA-0028LZ-LA-0027LZ-LA-0026LZ-LA-0025LZ-LA-0024LZ-LA-0023LZ-LA-0022LZ-LA-0021SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCLZ-LA-0013LZ-LA-0013LZ-LA-0012LZ-LA-0011LZ-LA-0010LZ-LA-0009LZ-LA-0008LZ-LA-0007LZ-LA-0006LZ-LA-0005LZ-LA-0004LZ-LA-0003LZ-LA-0001

LZ-LA-0002

View original post

 
Leave a comment

Posted by on 13/05/2013 in Uncategorized

 

การทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Factory-v-011. กิจการที่ต้องทำรายงาน 17 ประเภท
2. จัดทำรายงาน ฉบับย่อ และรายงานหลัก 16 ฉบับ
clip_image001 ส่งหน่วยงานที่ขออนุญาต 1 ฉบับ
clip_image001[1] ส่งกระทรวงวิทย์ฯ 15 ฉบับ

Read the rest of this entry »

 
 

การขออนุญาตและการแจ้งของโรงงานจำพวกที่ 3

Factory-office _awวิธีขออนุญาตและแจ้งของโรงงานจำพวกที่ 3
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กฎหมายโรงงานระบุให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องได้รับอนุญาตก่อนตั้งโรงงาน
การขออนุญาตให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.3) จำนวน 3 ฉบับ ยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่

Read the rest of this entry »

 
 

การตรวจสอบว่ากิจการของท่านจัดเป็นโรงงานประเภทใด

Factory-v-04วิธีตรวจสอบว่าโรงงานของท่านจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใดนั้น มีอยู่สองวิธี
วิธีที่1 ตรวจสอบด้วยตนเอง เมื่อทราบประเภทของกิจการ จากแรงม้าของเครื่องจักรรวมและจำนวนคนงานที่ใช้ในโรงงาน ก็ตรวจสอบการจัดจำพวกโรงงานจากกฏกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
วิธีที่ 2 ตรวจสอบจากทางราชการ โดยสอบถามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่

Read the rest of this entry »

 
 

กฏหมายโรงงานที่ควรรู้

Factory-v-02

การเป็นโรงงานซึ่งควบคุมโดยกฎหมายโรงงานได้ จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน คือ
1.   มีอาคาร สถานที่
2.   ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
3.   ทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษาหรือทำลาย สิ่งใด ๆ ตามประเภทหรือชนิดกิจการ

Read the rest of this entry »

 
 

รวมกฏหมายอพาร์ทเม้นท์ ที่ว่าด้วยอาคารพักอาศัยรวม

0001จากประสบการณ์จริง.การสร้างอพาร์ทเม้นท์จะมีกฏข้อบังคับหลักๆอยู่.ไม่มากเท่าไหร่….ผมได้รวบรวมไว้ให้อ่านเพื่อประดับความรู้……แต่ละเรื่องสามารถปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการได้ไม่ยาก ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ออกแบบ……..เรื่องแบบนี้ปรึกษาสถาปนิกผู้ออกแบบจะดีสุด.ไม่งั้นคุณอาจจะเจอคนประเภทพูดน้ำไหลไฟดับครูพักลักจำ..แล้วจะเสียใจภายหลังได้

Read the rest of this entry »